23.04.2016 Steinfort Télévie 12:00-13:15

08.05.2016 Bissen (UGDA) 16:30-17:30

30.05.2016 Luxembourg Place d'Armes 20:00-22:00

04.06.2016 Concert National Big Bands Ettelbruck  18:00-19:00

09.07.2016 Trier - Tag der Luxemburger 11:15 -13:15

09.07.2016 Lasauvage - BluesExpress 18:00 -20:00

23.07.2016 Mersch - Luxembourg Balloon Trophy 12:00 - 13:30

06.08.2016 Diekirch "Fuessgänger-Zone" 15:00-17:00

16.10.2016 Schëtter Nössmaart 14:00-16:00

10.12.2016 Bascharage - Chreschtmaart 15:30 - 17:30

11.12.2016 Diekirch - Christmas-Shopping 15:00-17:00

Partagez cette page