Mir sinn eng motivéiert Band,

spillen en usprochsvolle Repertoire

an hunn eng gutt Dozzen interessant Optrëtter am Joer.


D'Prouwe ginn ëmmer Méindes zu Eech an der „Aler Schoul“

3, rue Auguste Laval, L-1922 Luxembourg

vun 20:00 bis 22:00 Auer ofgehalen.


Ons Kontaktpersounen:

691 178 359 (Secretaire)

621 278 989 (President)

oder per mail: bigband-memory@pt.lu


------------------------------------------------------------------


Répétitions les lundis de 20:00 à 22:00 heures

dans le bâtiment de l'ancienne école à Luxembourg-Eich,

3, rue Auguste Laval, L-1922 Luxembourg.


Pour toute information:

691 178 359 (Secrétaire)

621 278 989 (Président)

ou envoyez un mail à: bigband-memory@pt.lu